TRASBO CSR og Verdensmål

TRASBO arbejder for bæredygtig udvikling for både mennesker, samfundet og planeten vi bor på.

TRASBO er en del af noget større end bare servicebranchen og Danmark. TRASBO er en del af hele Verden og tager del i den fælles globale bevidsthed. Det handler om gode vaner og om at gøre en forskel, dér hvor man er. Skabe gode vaner og gode sunde mindset.

Hos TRASBO, går vi især op i at tage et socialt- og miljømæssigt ansvar. Dette kommer til udtryk i vores klimatilpassede produktion og vores fokus på social bæredygtighed. For at leve op til dette, er vores tilgang og adfærd gennemsyret af ordentlighed. Vores arbejde er udført ordentligt, vores medarbejdere arbejder under ordnede forhold, vi er ordentlige over for naturen, og så gør vi en dyd ud af generelt at være en ordentlig samarbejdspartner i alle sammenhænge.

Vores CSR-politik tager udgangspunkt i FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling. TRASBO arbejder med alle 17 Verdensmål. Dog har vi særligt fokus på de seks følgende, da vi med vores rolle som aktør i servicebranchen mener at kunne tilføre mest værdi inden for disse områder:  

TRASBO Verdensmål#3

TRASBO ønsker at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Formål: Sikre mental og fysisk trivsel.

Mål: Høj medarbejderfastholdelse og -tilfredshed. Færre sygedage og mindre nedslidning.

Indsats:

 • Faste rammer og procedurer for arbejdsprocesser/arbejdsgange som bidrager til stabilitet, tryghed og mindre nedslidning hos medarbejderne.
 • Medarbejder får ejerskab for deres opgaver.
 • Medarbejderne er det bærende element i vores markedsføring og er med til at understøtte vores fokus på at give medarbejderne ejerskab. Se eksempel her:

 • Anvendelse af professionelle og ergonomisk korrekte arbejdsmetoder i alle arbejdsprocesser.
 • Alle vores medarbejdere er omfattet af kollektive ulykkes- og sundhedsforsikringer.
 • Fokus på socialt samvær
 • TRASBO har en tryghedsskabende skriftlig personalepolitik
 • TRASBO er hygiejne-, kvalitets-, miljø-, og arbejdsmiljøcertificeret af Teknologisk Institut.
 • TRASBO opfylder Servicenormen.

TRASBO Verdensmål#4TRASBO ønsker at sikre lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for læring og udvikling, både fagligt og personligt.

 

Formål: Bæredygtige og trygge medarbejdere.

Mål: Optimale færdigheder og tryghed hos den enkelte medarbejder.

Indsats:

 • Vores certificering hos Servicenormen dokumenterer vores høje kvalitetsniveau inden for arbejdsmiljø, personaleforhold og uddannelse.
 • TRASBO er Virksomhedscenter og hjælper på den måde mennesker i gang med en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • TRASBO er godkendt som praktiksted og guider mennesker gennem rejsen til uddannelse.
 • TRASBO er meget optaget af at bidrage med integration af de af vores medarbejdere som har anden etnisk herkomst.
 • TRASBO arbejder med manualer for alle arbejdsgange, politiker og retningslinjer.
 • Medarbejdere oplæres/uddannes inden jobstart.
 • TRASBO har interne og eksterne målrettede kurser og træning for alle medarbejdere gennem hele ansættelsen.
 • TRASBO deltager i arbejdsmiljøuddannelser.

TRASBO Verdensmål#8

TRASBO ønsker at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde.

 

Formål: Skabe dygtige, trygge og selvstændige mennesker.

Mål: At alle medarbejdere er tilfredse og føler de gør en forskel. Sikre diversitet og tryghed på arbejdspladsen. Sikre optimale arbejdsprocesser.

Indsats:

 • TRASBO arbejder for ligebehandling af alle medarbejdere samt for at få det bedste ud af deres forskelligheder.
 • TRASBO arbejder for integration og inklusion.
 • Alle nye medarbejdere kommer på uddannelse inden opstart af job.
 • TRASBO giver medarbejderne ejerskab for deres opgaver.
 • TRASBO benytter manualer for arbejdsprocesser, politiker og retningslinjer som er med til at skabe tryghed, optimere arbejdsprocesser og mindsker nedslidning for medarbejderne.
 • TRASBO har arbejdsskadeforsikringer og de økonomiske attester fra Erhvervsstyrelsen.
 • Medarbejderne arbejder under organiserede og ordnede forhold.
 • TRASBO kan dokumentere et godt arbejdsmiljø bl.a. via vores arbejdsmiljøledelsessystem, gennemførelse af APV samt arbejdsmiljøuddannelser.
 • Alle medarbejdere og leverandører arbejder under overenskomst.
 • TRASBO opfylder Servicenormen og dokumenterer derved vores fokus på høj kvalitet inden for, arbejdsmiljø, personaleforhold, uddannelse og brug af underleverandører.
 • TRASBO er hygiejne-, kvalitets-, miljø-, og arbejdsmiljøcertificeret af Teknologisk Institut.
 • Som Virksomhedscenter, hjælper TRASBO mennesker i gang med en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Se filmen om én af vores medarbejdere, Bettina:

TRASBO Verdensmål#9TRASBO ønsker at bidrage til at bygge robust infrastruktur, innovation og infrastruktur.

Formål: At fremme inklusiv og bæredygtig industri.

Mål: Fremme bæredygtig udvikling i branchen.

Indsats:

TRASBO har været med til at udvikle Servicenormen og er selv godkendt under Servicenormen og lever derfor op til følgende:

 • Økonomiske attester: TRASBO har styr på arbejdsskadeforsikringer og de økonomiske attester fra Erhvervsstyrelsen.
 • Kvaliteten er i orden: TRASBO leverer som aftalt. Der sker en løbende måling, vurdering og opfølgning på de leverede ydelser, og i det daglige arbejde følges skriftlige retningslinjer for at sikre kvalitetsniveauet.
 • Respekt for miljøet: TRASBO har en skriftlig miljøpolitik og bruger så vidt muligt miljømærkede produkter. Desuden følges reglerne for bortskaffelse af kemirester og -emballage.
 • Et godt arbejdsmiljø: TRASBO kan dokumentere et godt arbejdsmiljø ved bl.a. at have et arbejdsmiljøledelsessystem, gennemføre APV og deltage i arbejdsmiljøuddannelser.
 • Ordnede personaleforhold: TRASBO har en skriftlig personalepolitik, der som minimum indeholder retningslinjer for uniformering, legitimation, fravær, mangfoldighed og efteruddannelse.
 • Alle er rustet til opgaven: TRASBO kan dokumentere, at der er en skriftlig plan for både oplæring og efteruddannelse af medarbejderne.
 • Styr på underleverandørerne: TRASBO har en skriftlig politik for brug af underleverandører og kan dokumentere, at der indgås skriftlige kontrakter.
 • TRASBO har en størrelse som gør at der ikke er langt fra idé til handling, et vilkår som helt automatisk kræver færre ressourcer og derved er bæredygtigt. TRASBO ønsker at fastholde denne position og ønsker ikke at være de største men de bedste inden for området.

TRASBO Verdensmål#10

TRASBO går ind for lige rettigheder og muligheder, både i forhold til ligestilling mellem køn men også for minoriteter. Diversitet er i det hele taget et væsentligt element i TRASBOs værdigrundlag.

Formål: At skabe lige rettigheder for alle.

Mål: Udvikle og fastholde diversitet i vores medarbejdersammensætning.

Indsats:

 • TRASBO har ligestilling i rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. Vores kvindelige topledelse og ejerskab sikrer god mulighed for at styrke kvinders rettigheder og muligheder både hos TRASBO og i Servicebranchen.
 • Hos TRASBO har vi fokus på integration og inklusion. TRASBO tror på forskelligartede teams skaber det bedste miljø, og går gerne en ekstra mil for at hjælpe kvinder og mænd fra minoritetsgrupper med at blive etableret og/eller integreret i Danmark.
 • TRASBO hjælper aktivt sine udenlandske medarbejdere med at holde kontakten til familien gennem råd og vejledning om praktiske forhold og mulighed for økonomisk støtte og besøgsmuligheder for derigennem at forbedre levevilkårene for familien og reducere uligheden mellem Danmark og mindre udviklede verdenslande.

Se film om Joanna her:

Se film om Daniels her:

 • TRASBO er Virksomhedscenter og hjælper folk tilbage på arbejdsmarkedet. TRASBO har samarbejde med jobcenteret. Medarbejdere der hører under denne ordning, har mulighed for at komme i praktik hos TRASBO og få et indblik i afdelingerne, under særlig vejledning, hensyn og rådgivning.
 • TRASBO er godkendt som praktiksted og hjælper mennesker gennem rejsen til uddannelse.
 • TRASBO er baseret på en virksomhedskultur, som har særlig fokus på en retfærdig og ligeværdig behandling af alle med respekt for den enkeltes særlige behov for hjælp og støtte. Dette sikrer ansvarlighed og et arbejdsmiljø, som er præget af tryghed og effektivitet.

TRASBO Verdensmål#12TRASBO ønsker at bidrage til at reducere vores aftryk i naturen, ved at ændre den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på.

Formål: At begrænse ressourceforbruget.

Mål: Fokus på bæredygtighed i arbejdsopgaver. Udvikling og optimering af miljøvenlig produktion.

Indsats:

 • TRASBO arbejder efter en cirkulær forretningsmodel.
 • TRASBO har en skriftlig miljøpolitik og bruger så vidt muligt miljømærkede produkter. Desuden følges reglerne for bortskaffelse af kemirester og -emballage.
 • TRASBO benytter miljøvenlig rengøring og miljøvenlig produktion.
 • TRASBO genanvender så vidt muligt alle materialer og reducerer brugen af plast.
 • TRASBOs vaskeri er Clean Tech-vaskeri.
 • TRASBOs måttevaskeri benytter 100% genbrugsvand fra vores vaskeri. Vandforbrug til måttevask er derfor nul.
 • TRASBO benytter så vidt muligt Svanemærkede produkter.
 • TRASBO vinduespolering benytter ”Rentvandsanlæg” som er helt uden brug af sæbe eller kemi:

 • TRASBO er hygiejne-, kvalitets-, miljø og arbejdsmiljøcertificeret af Teknologisk Institut.
 • TRASBO opfylder Servicenormen og dokumenterer derigennem vores fokus på høj kvalitet inden for, arbejdsmiljø, personaleforhold, uddannelse og brug af underleverandører.
 • TRASBO benytter til enhver tid miljøvenlige firmabiler og målet er på sigt at overgå 100% til elbiler. Hastigheden hvormed vi når denne målsætning afhænger af infrastrukturen for elbiler i Danmark.
 • TRASBO indgår i forskellige projekter om genbrug af overskudsmaterialer.
 • Vi passer godt på vores medarbejdere og de tager ansvar for deres opgaver. Se film om én af vores medarbejdere, Rasmus:

 • Vi opfylder Servicenormen

 • Over 50 års erfaring inden
  for servicebranchen

 • Vi er hygiejne-, kvalitets-
  og miljøcertificeret

 • Vi er tildelt højeste
  kreditværdigheds rating AAA.
  Se mere her