TRASBO er godkendt efter Servicenormen.

Servicenormen er rengøringsbranchens blåstempling af servicevirksomheder der har valgt kun at arbejde under ordnede forhold.

Formålet med Servicenormen er mangesidet.

For det første er den bevis på, at man har forpligtet sig til, at levere højt kvalificerede ydelser baseret på nogle klart definerede normer og metoder.

For det andet er Servicenormen et signal til omverden om, at TRASBO er værd at samarbejde med og arbejde i.

Det viser også at man er en virksomhed, man kan have tillid til og stole på. Såvel kunde og medarbejder som myndighed og samfund.

Servicenormens målsætning er blandt andet:

  • At højne branchens image
  • At signalere, at SBA’s medlemmer er seriøse virksomheder
  • At have en norm, som adskiller fårene fra bukkene
  • At skabe en branchenorm, fordi det er en markant konkurrenceparameter

Generelt er nøgleordet for Servicenormen “udvikling”. En konstant udvikling som på sigt gerne skulle øge vores konkurrenceevne, og udvikle vores medarbejdere såvel som services. Dette kommer i sidste ende vores kunder til gode, da de får en leverandør, hvor ydelsen er af høj kvalitet, udført af dygtige og fagligt stolte medarbejdere.

Der er opstillet en række kriterier for at en virksomhed lever op til Servicenormen. Godkendelseskravene er blandt andet følgende:

  • Økonomiske Attester
  • Kvalitetsstyring
  • Miljø
  • Arbejdsmiljø
  • Personalepolitik
  • Uddannelse

Læs mere om Servicenormen.