TRASBO Vask kvalitets- og miljøcertificeret

I februar 2013 modtog TRASBO vaskeribranchens Kvalitets- og Miljøcertifikat. Certifikatet er et bevis på at vaskeriets “produktionslokaler, produktionsmetoder, færdig-produkter og personalehygiejne løbende overvåges og moniteres” og at “kravene til det maksimale specifikke forbrug af olie/gas, el og vand opfylder god teknologisk praksis indenfor vaskeriområdet.”

Vi er meget glade for at vi gennem vores investering på 2 mio. kr. i et helt nyt miljøvaskeri har opnået denne milepæl.